Resort nauki ogłasza program Uniwersytet Młodego Odkrywcy

MTA4MHg0NjMhY3JvcHwweDE2NHgzMDAweDEyODY,25145202_25145156

Wsparcie już istniejących uniwersytetów dzieci i stworzenie nowych inicjatyw to zadania Uniwersytetu Młodego Odkrywcy – programu ogłoszonego w piątek przez resort nauki. W pilotażowej edycji jeden grant może sięgnąć 40 tys. zł. Wnioski można składać do 14 października br.
Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy zaprezentowany w piątek przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma popularyzować naukę, badania naukowe i ich zastosowania wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia.

“Dzieci mają w sobie naturalną ciekawość poznawczą i spontaniczność. Myślą w sposób nieschematyczny, niesłychanie twórczy. Od kilkunastu lat w Europie rozwija się oddolna inicjatywa ukierunkowania tej ciekawości poznawczej dzieci. To jest inicjatywa uniwersytetów dla dzieci. W Polsce pierwsze takie uniwersytety powstały w roku 2007 w Krakowie i Warszawie” – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej minister nauki Jarosław Gowin. “Chcemy wesprzeć oddolne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe i poszczególne uczelnie. Oferujemy im wsparcie merytoryczne i finansowe – system grantów” – wyjaśnił minister nauki.

Współzałożycielka jednej z pierwszych tego typu instytucji – Uniwersytetu Dzieci, Anna Grąbczewska wyraziła nadzieję, że fundusze uzyskane z tego programu przyczynią się do powstania nowych uniwersytetów dla dzieci, ale także do poprawy jakości kształcenia i organizacji już istniejących. “Wiele z takich instytucji nie miało żadnego finansowania na swoje działanie. Nie wynagradzało wykładowców, organizatorów. Teraz będzie okazja, by to zmienić, ale także pracować nad jakością oferty” – powiedziała w piątek Grąbczewska.

W każdym dofinansowanym w programie projekcie weźmie udział minimum 70-cioro dzieci. Cykliczne zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez pracowników naukowych i specjalistów z określonej dziedziny. Dzieci od 6 do 16 lat będą uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach, których większość prowadzona będzie na uczelniach lub w instytutach badawczych.

Wnioski można składać do 14 października br. Pierwsza grupa 40 beneficjentów zostanie wyłoniona już w 2016 roku, a finansowanie rozpocznie się w 2017. Maksymalna wysokość grantu dla pojedynczego projektu – w pilotażowej edycji programu – wyniesie 40 tys. zł. Budżet całej pierwszej edycji sięgnie maksymalnie 1,6 mln zł. W drugiej edycji planowane jest zwiększenie budżetu do 5 mln zł. Jeden grant będzie mógł wynieść do 70 tys. zł.

Minister nauki podkreślił w piątek, że Uniwersytet Młodego Odkrywcy to także szansa dla uczelni. “Szansa na skupienie wokół siebie nie tylko najzdolniejszych dzieci, ale także młodych, ambitnych rodziców. To szansa na pokazanie, że nauka ma swoją społeczną misję. Naukowcy i nauka służą ludziom, nauka jest dla każdego z nas” – mówił Gowin.

“Po dziewięciu latach funkcjonowania w środowisku popularyzującym naukę w Polsce, uniwersytety dla dzieci, akademie dla dzieci zostały dostrzeżone i docenione przez ministerstwo nauki. Dobrze, że instytucje, które od początku współpracują z uniwersytetami, a także przy stowarzyszeniach, w ramach fundacji, będą mogły starać się o dofinansowanie” – zaznaczyła Anna Grąbczewska.

Jak mówiła, uniwersytety dziecięce rozwijają ciekawość najmłodszych i uczą naukowego myślenia. “Dzieci słuchają naukowców. Na warsztatach same dochodzą do wiedzy, same stawiają hipotezy, pytania badawcze i próbują z pomocą mentorską na te pytania odpowiedzieć. Wierzę, że te metody, które wypracowujemy na Uniwersytecie Dzieci, to laboratorium także dla edukacji formalnej” – zaznaczyła. (PAP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*